History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
534ebe... July 1, 2019, 13:13 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
b512f5... November 29, 2017, 14:17 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
8909fd... November 29, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
5b0140... November 29, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
047689... November 29, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
80ca8c... November 29, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
5c690a... November 9, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
f8478f... November 9, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
507488... November 9, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
c88b0b... November 9, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
a529e1... November 3, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
a89bbe... November 3, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
35e4f1... November 3, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
62c690... November 3, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
a3739e... October 20, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
f907a2... October 20, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
47092d... October 20, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
b11974... October 20, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
e665ba... September 21, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
2406a5... September 21, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
36dc9e... September 21, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
718a22... September 21, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
7603c3... September 14, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
59d3d4... September 14, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
a62245... September 14, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
103577... September 14, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
5d86d8... July 26, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
2dce6b... July 26, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
185f9c... July 26, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
a5bbd3... July 26, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
89402a... June 20, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
2b2618... June 20, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
baee19... June 20, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
37b4b1... June 20, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
e1e4ea... June 14, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
08ff1e... May 23, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
90277f... May 23, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
3e2bee... May 23, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
4ab53b... May 23, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
0b8b68... April 8, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
2c9454... April 8, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
eac36c... April 8, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
416d93... April 8, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
cce3cb... April 7, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
2bda4a... April 7, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
afb450... April 7, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
4f545a... April 7, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
ff1fc9... April 4, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
7f10e6... April 4, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
16ab62... April 4, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
74e74f... April 4, 2017, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
69258e... March 25, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
852060... March 25, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
ddbd22... March 15, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
ef8948... March 15, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
eca849... March 15, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
dc565b... March 15, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
4420ba... February 23, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
3a3bab... February 23, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
c97ef8... February 23, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
915804... February 23, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
80c3a3... January 3, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
940d06... January 3, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
0e1938... January 3, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
5ff412... January 3, 2017, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
e946c0... December 21, 2016, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
3ea882... December 21, 2016, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
0081fc... December 21, 2016, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
eabee8... December 21, 2016, 03:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
750d9c... December 19, 2016, 08:26 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
ab8a20... December 19, 2016, 08:26 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
cd6480... December 19, 2016, 08:26 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
fffb51... December 19, 2016, 08:26 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
07dcbd... July 3, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
f86e2a... July 3, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
22b771... July 3, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
31bf41... July 3, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
abc03a... July 2, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
0dbaf6... July 2, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
8ee2b3... July 2, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
4e6216... July 2, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
faa025... July 1, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
c4222a... July 1, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
440f5f... July 1, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
2f7df3... July 1, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
97f3a7... June 30, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
f00de9... June 30, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
2fac79... June 30, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
297543... June 30, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
46a6f7... June 29, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
3ea47c... June 29, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
b24688... June 29, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
c86ffe... June 29, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
bbfb60... June 27, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
689776... June 27, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
75ef64... June 27, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
ab5277... June 27, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
550a63... June 26, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
c0379b... June 26, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
a52b12... June 26, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
3d87b9... June 26, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
2d25ad... June 25, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
e74b83... June 25, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
84e4ce... June 25, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
99430f... June 25, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
32a425... June 24, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
4cbb14... June 24, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
b6d4e1... June 24, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
b7ac2e... June 24, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
79500a... June 23, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
8e1580... June 23, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
494249... June 23, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
d0f3a5... June 23, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
e73a7c... June 22, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
6cbb6c... June 22, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
c3e795... June 22, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
428ec5... June 22, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
bca8ca... June 21, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
a08d90... June 21, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
4f5b5b... June 21, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
c08636... June 21, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
2a96df... June 20, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
dc1d22... June 20, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
d5adcc... June 20, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
e305b8... June 20, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
ef64cb... June 19, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
c608be... June 19, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
5743f1... June 19, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
905fe3... June 19, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
8eab66... June 18, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
58fe06... June 18, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
6074d6... June 18, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
14d65a... June 18, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
9a13e6... June 17, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
03332e... June 17, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
6175ce... June 17, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
f13c2d... June 17, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
5ac641... June 16, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
a1fda9... June 16, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
22d83d... June 16, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
6ccbcc... June 16, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
19c162... June 15, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
7af582... June 15, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
ab1490... June 15, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
8d9154... June 15, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
b6fb60... June 14, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
64f25f... June 14, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
8d7521... June 14, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
216e26... June 14, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
006572... June 13, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
481286... June 13, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
a847b2... June 13, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
0eb1e2... June 13, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
18249d... June 12, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
e0ab93... June 12, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
30deb6... June 12, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
d69445... June 12, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
213c9e... June 11, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
824263... June 11, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
924240... June 11, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
f5f73f... June 11, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
eed26e... June 10, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
be97fa... June 10, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
a85704... June 10, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
68dc99... June 10, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
95b9bb... June 9, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
4c14d6... June 8, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
b8dfd0... June 7, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
00a79d... June 7, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
0a4db5... June 6, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
00f562... June 6, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
893ec5... June 5, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
407bf6... June 5, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
fc8ba7... June 5, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
fef5f7... June 5, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
f1d95b... June 4, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
ce6285... June 4, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
f5f789... June 4, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
cd0de9... June 4, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
e8f7fa... June 3, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
2bb8a8... June 3, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
dfe56c... June 3, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
31893e... June 3, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
f234b8... June 2, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
53c458... June 2, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
ef7ee3... June 2, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
880ea5... June 1, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
1f9e28... June 1, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
8d4422... June 1, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
322750... June 1, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
f76275... May 31, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
9e5f29... May 31, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
f01ebe... May 31, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
0ad549... May 31, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
5509ff... May 30, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
3767b2... May 30, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
4c67dc... May 30, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
808e22... May 30, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
94bd3b... May 29, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
340ca2... May 29, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
6cf356... May 29, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
9a39f4... May 29, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
f3a8ec... May 27, 2016, 02:01 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
e4dc2b... May 27, 2016, 02:01 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
88b4bb... May 27, 2016, 02:01 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
222941... May 27, 2016, 02:01 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
07ce75... May 26, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
7a31eb... May 26, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
4a98e1... May 26, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
cdb90d... May 26, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
11f635... May 14, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
d6e9a7... May 14, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
17d9bd... May 14, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
a4afa4... May 14, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
0a9749... May 4, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
20b40e... May 4, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
c0596e... May 4, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
101875... May 4, 2016, 02:00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy
8e212e... December 30, 2015, 15:49 migration-tool REST API: Vytvor objekt useky-a-agendy-verejnej-spravy