History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
02d409... April 2, 2019, 14:09 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-poznamky-k-uctovnej-zavierke
1bd145... April 2, 2019, 14:07 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-poznamky-k-uctovnej-zavierke
fc5c4c... April 2, 2019, 14:06 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
3e1dcc... April 2, 2019, 13:54 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-poznamky-k-uctovnej-zavierke
1217bd... April 2, 2019, 13:53 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-poznamky-k-uctovnej-zavierke
0f2214... April 2, 2019, 13:49 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-poznamky-k-uctovnej-zavierke
f81c85... April 1, 2019, 12:27 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave