History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
eb1c03... March 28, 2018, 13:47 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-datasetov-nases
1fb30d... March 28, 2018, 13:21 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-datasetov-nases
9fa7f4... March 28, 2018, 13:18 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-datasetov-nases
169bac... January 8, 2018, 15:54 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-datasetov-nases
df3f2b... January 8, 2018, 15:50 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-datasetov-nases
aefdd4... March 31, 2017, 13:11 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-datasetov-nases
99ccff... March 31, 2017, 13:10 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-datasetov-nases
4ec09a... March 28, 2017, 10:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
b59c17... March 28, 2017, 10:06 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
23d095... March 17, 2017, 08:31 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
1a1368... February 23, 2017, 12:36 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
2e3f26... February 23, 2017, 12:36 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
755f9c... February 23, 2017, 12:34 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
fcc0b6... February 14, 2017, 15:30 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
e13f42... February 14, 2017, 15:29 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
92eab8... November 4, 2016, 13:35 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
0ca14f... November 4, 2016, 13:34 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
3a122d... August 1, 2016, 13:17 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
83bf7b... August 1, 2016, 13:17 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
0aec14... June 15, 2016, 07:56 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
69173d... May 27, 2016, 14:22 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
e0a28b... May 27, 2016, 14:22 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
f86821... May 27, 2016, 14:18 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
c9aca3... May 27, 2016, 10:21 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
2a8971... May 27, 2016, 10:20 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
ccd323... May 4, 2016, 08:28 Silvia Horváthová2
6b1365... March 22, 2016, 14:39 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
966a91... March 22, 2016, 14:29 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
3eda3a... March 22, 2016, 14:27 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
6a3836... March 22, 2016, 09:35 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
1b2165... March 22, 2016, 09:28 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
6d1ebc... March 22, 2016, 09:28 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zverejnenych-datasetov
a56400... March 22, 2016, 09:20 Silvia Horváthová2