History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a0d952... December 19, 2018, 12:21 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
a30a82... December 19, 2018, 12:10 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
3fb743... December 19, 2018, 12:09 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt priemerna-denna-intezita-dopravy-v-roku-2017
bbb96a... December 19, 2018, 12:08 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt priemerna-denna-intezita-dopravy-v-roku-2017
5da20a... December 19, 2018, 12:06 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky