History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
090ecb... February 26, 2020, 12:05 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-cinnosti-radiologie
ce8969... February 26, 2020, 12:04 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-cinnosti-radiologie
b90531... February 26, 2020, 12:03 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava