History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
790854... July 25, 2017, 12:14 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt register-podanych-peticii-mesta-presov-od-01-01-2015-do-aktualneho-datumu
d20248... July 25, 2017, 12:12 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt register-podanych-peticii-mesta-presov-od-01-01-2015-do-aktualneho-datumu
661015... July 25, 2017, 12:10 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt register-podanych-peticii-mesta-presov-od-01-01-2015-do-aktualneho-datumu
4f6888... July 25, 2017, 12:07 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt register-podanych-peticii-mesta-presov-od-01-01-2015-do-aktualneho-datumu
377449... July 25, 2017, 12:02 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt register-podanych-peticii-mesta-presov-od-01-01-2015-do-aktualneho-datumu
64e7c8... May 21, 2017, 17:57 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt register-podanych-peticii-mesta-presov-od-01-01-2015-do-aktualneho-datumu
d26ccb... May 21, 2017, 17:56 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt register-podanych-peticii-mesta-presov-od-01-01-2015-do-aktualneho-datumu
30fe1a... May 21, 2017, 17:54 Mesto Prešov