History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
ede453... April 2, 2019, 05:44 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt oso-2015-03-tab10
0208bb... December 30, 2015, 15:47 migration-tool REST API: Vytvor objekt oso-2015-03-tab10