History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
eed944... December 17, 2018, 09:43 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pohladavok1
63748c... December 17, 2018, 09:42 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pohladavok1
fe615b... December 14, 2018, 12:08 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pohladavok1
d0dfcb... December 14, 2018, 12:07 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pohladavok1
afa309... December 14, 2018, 12:03 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave