History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
c1ff09... April 2, 2019, 11:29 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice REST API: Aktualizovať objekt uyavierka-ivvl-za-rok-2018
d31a3e... April 2, 2019, 11:27 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice REST API: Aktualizovať objekt uyavierka-ivvl-za-rok-2018
634db7... March 29, 2019, 09:31 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice REST API: Aktualizovať objekt uyavierka-ivvl-za-rok-2018
daa8a4... March 29, 2019, 09:31 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice REST API: Aktualizovať objekt uyavierka-ivvl-za-rok-2018
ddcc97... March 29, 2019, 09:29 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice