History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d28e77... March 7, 2018, 14:08 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
f342d3... October 23, 2017, 11:12 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
77c739... December 30, 2015, 16:32 migration-tool REST API: Vytvor objekt register-zamestnancov-vysokych-skol