History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
01d3a2... February 21, 2020, 09:56 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
5d6e13... February 20, 2020, 11:03 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
ede9b7... June 27, 2019, 07:43 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt sposob-dorucenia-lieku
5c96be... June 27, 2019, 07:42 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt sposob-dorucenia-lieku
687134... June 27, 2019, 07:41 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava