History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a0b42c... September 10, 2019, 10:40 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-ruvz-nitra-za-rok-2019
58114c... September 10, 2019, 10:38 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-ruvz-nitra-za-rok-2019
ef1cb4... September 10, 2019, 10:37 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra