History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a161c8... October 8, 2019, 11:18 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 5307
bfe0b9... April 8, 2019, 11:36 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 5307
874d7c... April 5, 2019, 06:54 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 5307
f934da... April 2, 2019, 05:48 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 5307
011ae5... December 30, 2015, 15:37 migration-tool REST API: Vytvor objekt 5307