History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
11352c... August 9, 2017, 14:03 Mesto Prešov
618cb2... August 9, 2017, 14:01 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt prirastky-a-ubytky-obcanov-mesta-presov-za-jednotlive-roky-od-1-1-1996-do-aktualneho-datumu
3eb43a... August 9, 2017, 14:00 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt prirastky-a-ubytky-obcanov-mesta-presov-za-jednotlive-roky-od-1-1-1996-do-aktualneho-datumu
c93d7d... August 9, 2017, 13:59 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt prirastky-a-ubytky-obcanov-mesta-presov-za-jednotlive-roky-od-1-1-1996-do-aktualneho-datumu
90e842... August 9, 2017, 13:57 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt prirastky-a-ubytky-obcanov-mesta-presov-za-jednotlive-roky-od-1-1-1996-do-aktualneho-datumu
a978bd... August 9, 2017, 13:44 Mesto Prešov
c7323e... August 9, 2017, 13:43 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt prirastky-a-ubytky-obcanov-mesta-presov-za-jednotlive-roky-od-1-1-1996-do-aktualneho-datumu
45f4bc... August 9, 2017, 13:43 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt prirastky-a-ubytky-obcanov-mesta-presov-za-jednotlive-roky-od-1-1-1996-do-aktualneho-datumu
556f32... August 9, 2017, 13:42 Mesto Prešov