History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a9c131... April 2, 2019, 05:53 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt tab_7
49c1df... December 30, 2015, 15:25 migration-tool REST API: Vytvor objekt tab_7