History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
8841fa... March 7, 2018, 12:58 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
173b4e... October 23, 2017, 11:54 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
ec6ac8... December 30, 2015, 15:25 migration-tool REST API: Vytvor objekt zoznam-absolventov-a-zaverecne-prezentacie-zo-vzdelavania-pz-oz