History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
58af55... March 17, 2016, 07:34 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-2015
6fa375... March 17, 2016, 07:25 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-2015
6a61a0... March 11, 2016, 10:28 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-2015
9a3d5d... March 11, 2016, 10:28 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-2015
e47a7b... March 11, 2016, 10:27 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra