History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
79ce89... April 2, 2019, 05:43 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pre_2009_2kolo_tab09
f6e3fb... December 30, 2015, 15:53 migration-tool REST API: Vytvor objekt pre_2009_2kolo_tab09