History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
c8c4b0... February 22, 2019, 09:17 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-2016
70e471... October 7, 2016, 10:47 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-2016
32a09a... October 7, 2016, 10:47 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-2016
f70fe8... October 7, 2016, 10:45 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany