History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
1af7d0... July 29, 2017, 07:29 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina REST API: Aktualizovať objekt http-www-ruvzza-sk-uradnew-regvoda-za-xml
95eb54... July 29, 2017, 07:28 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina REST API: Aktualizovať objekt http-www-ruvzza-sk-uradnew-regvoda-za-xml
64e395... July 29, 2017, 07:26 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina