History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
0a1dfa... April 2, 2019, 05:42 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt oso_2014_tab10
3a3791... December 30, 2015, 15:57 migration-tool REST API: Vytvor objekt oso_2014_tab10