History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
db0898... October 14, 2019, 07:32 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt oso_2018_tab07
7b74c5... October 14, 2019, 07:32 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Vytvor objekt oso_2018_tab07