History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
c08754... April 2, 2019, 05:44 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pre_2014_2kolo_tab12
b0d84e... December 30, 2015, 15:52 migration-tool REST API: Vytvor objekt pre_2014_2kolo_tab12