History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
ba2996... December 17, 2020, 10:39 Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra REST API: Aktualizovať objekt zoznam-registrovanych-veterinarnych-liekov
8ceda9... July 14, 2020, 06:31 Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra REST API: Aktualizovať objekt zoznam-registrovanych-veterinarnych-liekov
ea0cdf... July 14, 2020, 06:30 Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra REST API: Aktualizovať objekt zoznam-registrovanych-veterinarnych-liekov
2a9103... July 14, 2020, 06:28 Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra