History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
fb81ae... March 7, 2018, 14:09 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
1d84ac... October 23, 2017, 11:11 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
3dc8ce... December 30, 2015, 16:32 migration-tool REST API: Vytvor objekt naplnenost-skol-a-moznosti-studia