History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
0ff82a... April 8, 2019, 11:48 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statisticka-klasifikacia-ekonom-cinnosti-sk-nace-2008
e56b1f... April 2, 2019, 05:40 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statisticka-klasifikacia-ekonom-cinnosti-sk-nace-2008
4278fd... December 30, 2015, 16:03 migration-tool REST API: Vytvor objekt statisticka-klasifikacia-ekonom-cinnosti-sk-nace-2008