History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
465a09... January 27, 2022, 13:18 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-chemickych-latok
453104... March 11, 2021, 08:22 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-chemickych-latok
e9b277... December 10, 2018, 14:20 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-chemickych-latok
dde300... December 10, 2018, 14:20 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-chemickych-latok
1d3e24... December 10, 2018, 14:19 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave