History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
67712d... May 15, 2020, 09:08 Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Senica a Skalica REST API: Aktualizovať objekt objednavky-ruvz-se
f33330... May 15, 2020, 09:06 Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Senica a Skalica REST API: Aktualizovať objekt objednavky-ruvz-se
afd9d2... July 4, 2018, 07:57 Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Senica a Skalica REST API: Aktualizovať objekt objednavky-ruvz-se
f523a0... July 4, 2018, 07:57 Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Senica a Skalica REST API: Aktualizovať objekt objednavky-ruvz-se
7ae06d... July 4, 2018, 07:55 Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Senica a Skalica REST API: Aktualizovať objekt objednavky-ruvz-se
e86c44... July 4, 2018, 07:51 Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Senica a Skalica REST API: Aktualizovať objekt objednavky-ruvz-se
37cef5... July 4, 2018, 07:48 Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Senica a Skalica