History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
016357... June 19, 2019, 09:05 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt protokoly-neintervencnej-klinickej-studie
4c22d7... June 19, 2019, 09:05 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt protokoly-neintervencnej-klinickej-studie
adae74... June 19, 2019, 09:02 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava