History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
704adf... December 13, 2018, 07:20 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt pr-lov-pobyt-polovnicke-objekty-lesy-sr
bb517d... December 13, 2018, 07:20 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt pr-lov-pobyt-polovnicke-objekty-lesy-sr
2b79b5... December 13, 2018, 07:19 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik