History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
137132... April 4, 2019, 08:41 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
09c73e... July 19, 2018, 06:58 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
296beb... July 19, 2018, 06:57 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
04e2ce... July 19, 2018, 06:53 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
153120... July 19, 2018, 06:52 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
b2ee1d... July 19, 2018, 06:51 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
12eef7... July 19, 2018, 06:50 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
e1044e... July 16, 2018, 07:51 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
3c5efc... July 16, 2018, 07:49 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
a56482... July 16, 2018, 07:47 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
e3a2f0... July 16, 2018, 07:45 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
c17ff4... July 16, 2018, 07:45 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
76af3b... July 2, 2018, 13:18 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
c8ae0b... July 2, 2018, 12:13 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
148958... July 2, 2018, 12:13 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
2ae800... July 2, 2018, 12:12 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
17ffd2... July 2, 2018, 12:11 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt hranice-uzivania
69da75... July 2, 2018, 12:09 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR