History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
01398c... August 10, 2017, 13:35 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt adresy-v-meste-presov-supisne-cisla-geo-data
d4d9c7... May 31, 2017, 12:46 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt adresy-v-meste-presov-supisne-cisla-geo-data
89043a... May 31, 2017, 12:45 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt adresy-v-meste-presov-supisne-cisla-geo-data
4ce1ef... May 31, 2017, 12:42 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt adresy-v-meste-presov-supisne-cisla-geo-data
2d1f47... May 31, 2017, 12:42 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt adresy-v-meste-presov-supisne-cisla-geo-data
563325... May 31, 2017, 12:41 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt adresy-v-meste-presov-supisne-cisla-geo-data
6df11a... May 31, 2017, 12:36 Mesto Prešov