History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
e1f961... December 14, 2018, 08:22 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-skusky-registrovanych-odrod-sro12
113222... December 14, 2018, 08:21 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-skusky-registrovanych-odrod-sro12
9b05ea... December 14, 2018, 08:14 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-skusky-registrovanych-odrod-sro12
0edd07... December 14, 2018, 08:12 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-skusky-registrovanych-odrod-sro12
511624... December 14, 2018, 08:08 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave