History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
da1d44... July 16, 2019, 10:01 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt vyrocna-sprava-o-cinnosti-ruvz-michalovce
393693... March 7, 2018, 07:22 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt vyrocna-sprava-o-cinnosti-ruvz-michalovce
f9cd35... March 16, 2017, 12:59 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt vyrocna-sprava-o-cinnosti-ruvz-michalovce
0f9504... March 16, 2017, 12:57 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt vyrocna-sprava-o-cinnosti-ruvz-michalovce
a902ef... March 16, 2017, 12:51 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt vyrocna-sprava-o-cinnosti-ruvz-michalovce
d77896... March 16, 2017, 12:51 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt vyrocna-sprava-o-cinnosti-ruvz-michalovce
e42897... March 16, 2017, 12:50 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt vyrocna-sprava-o-cinnosti-ruvz-michalovce
626f5f... March 16, 2017, 12:45 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt vyrocna-sprava-o-cinnosti-ruvz-michalovce
916381... March 16, 2017, 12:38 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce