History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
35f186... September 22, 2017, 12:21 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt vyberove-konania-statnych-zamestnancov
e7a910... September 22, 2017, 12:21 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt vyberove-konania-statnych-zamestnancov
5ce27c... September 22, 2017, 12:19 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby