History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
9858ab... January 14, 2019, 11:59 Štátny veterinárny a potravinový ústav REST API: Aktualizovať objekt svpu-objednavky
ab412a... January 14, 2019, 11:57 Štátny veterinárny a potravinový ústav
09a5d0... January 14, 2019, 11:56 Štátny veterinárny a potravinový ústav REST API: Aktualizovať objekt svpu-objednavky
aabd29... January 14, 2019, 11:56 Štátny veterinárny a potravinový ústav REST API: Aktualizovať objekt svpu-objednavky
99e281... January 14, 2019, 11:51 Štátny veterinárny a potravinový ústav REST API: Aktualizovať objekt svpu-objednavky
c6443d... January 11, 2019, 09:47 Štátny veterinárny a potravinový ústav