History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
7f02a3... April 2, 2019, 05:44 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt oso-2015-03-tab09
1cc33d... December 30, 2015, 15:48 migration-tool REST API: Vytvor objekt oso-2015-03-tab09