History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
000ffd... May 24, 2022, 11:00 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt api-pre-pristup-k-stk-vozidiel
c8e760... May 24, 2022, 10:58 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
e7dd4f... February 11, 2021, 10:04 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt api-pre-pristup-k-stk-vozidiel
7ba13c... February 11, 2021, 09:58 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
bfcc81... January 22, 2020, 12:02 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
8d97f7... October 31, 2019, 11:54 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
d7d21e... January 15, 2018, 12:56 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
23e629... January 8, 2018, 10:18 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
4983e3... December 28, 2017, 15:33 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt api-pre-pristup-k-stk-vozidiel
e10e4b... December 28, 2017, 15:32 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt api-pre-pristup-k-stk-vozidiel
725a23... December 28, 2017, 15:31 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky