History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a07f0a... April 2, 2019, 13:46 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt obraty-na-uctoch
129ea0... April 2, 2019, 13:46 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt obraty-na-uctoch
4a6b36... April 2, 2019, 13:40 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt obraty-na-uctoch
bd2850... April 2, 2019, 13:38 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt obraty-na-uctoch
468d0c... April 1, 2019, 12:17 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave