History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
2e55d3... March 11, 2016, 10:08 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-starostlivost-o-ludske-telo
a79604... March 11, 2016, 10:07 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-starostlivost-o-ludske-telo
e0aea7... March 11, 2016, 10:06 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra