History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d64a87... March 14, 2016, 09:56 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-dezinfekcie-jedy
6ce058... March 14, 2016, 09:56 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-dezinfekcie-jedy
d44f9d... March 14, 2016, 09:54 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra