History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d724b9... July 12, 2019, 10:18 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt pohreb-2019
2f38e9... July 12, 2019, 10:17 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt pohreb-2019
b42713... July 12, 2019, 10:16 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt pohreb-2019
ac7c69... July 12, 2019, 10:14 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín