History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
92422a... July 31, 2019, 11:15 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
48c7e5... July 31, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
6a6b1b... July 30, 2019, 11:20 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
0f980e... July 26, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
41181c... July 25, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
ff635b... July 24, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
d61920... July 23, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
2e9a5d... July 22, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
1b5ace... July 19, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
e2bd1c... July 18, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
c697c5... July 17, 2019, 03:06 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
126d8a... July 16, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
f057d1... July 15, 2019, 11:20 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
0ebc7b... July 15, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
29d181... July 12, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
b560d0... July 11, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
9e007f... July 10, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
393bdc... July 9, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
dc7a49... July 8, 2019, 09:15 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
bf9b53... July 4, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
594396... July 3, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
e24580... July 2, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
d3bf01... July 1, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197
3c0b3e... July 1, 2019, 03:05 Úrad pre verejné obstarávanie REST API: Vytvor objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20197