History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d953d5... April 2, 2019, 05:43 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pre_2004_2kolo_tab08
1f8aba... December 30, 2015, 15:54 migration-tool REST API: Vytvor objekt pre_2004_2kolo_tab08