History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a41bbd... January 14, 2020, 10:01 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
16c6ab... January 14, 2020, 09:59 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
736b3d... January 2, 2020, 15:39 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
4b44ad... January 2, 2020, 15:38 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
f2550f... December 6, 2019, 14:51 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
d1e880... December 6, 2019, 14:50 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
20945b... November 6, 2019, 16:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
456a89... November 6, 2019, 16:03 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
778863... October 9, 2019, 15:15 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
759d76... October 9, 2019, 15:14 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
aeae92... September 5, 2019, 13:41 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
6ea9e0... September 5, 2019, 13:40 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
d73414... August 6, 2019, 15:39 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
f9dcf5... August 6, 2019, 15:38 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
cc597c... July 16, 2019, 11:38 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
c5e3c2... July 16, 2019, 11:36 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
c14620... June 11, 2019, 07:38 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
3ff3a8... June 11, 2019, 07:37 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
b0579b... May 2, 2019, 15:02 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
d11d34... May 2, 2019, 14:53 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
8c0892... April 4, 2019, 14:47 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
46126a... April 4, 2019, 14:46 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
9eac98... March 5, 2019, 09:08 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
083087... March 5, 2019, 08:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
e6a733... February 19, 2019, 16:08 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
533dff... February 19, 2019, 16:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
d36612... February 4, 2019, 10:29 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
bb4e0f... February 4, 2019, 10:28 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
e63c42... January 16, 2019, 08:15 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
3db9c1... January 16, 2019, 08:14 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
7edaf8... November 27, 2018, 15:59 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
987a87... November 27, 2018, 15:58 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
b3caa0... November 2, 2018, 14:46 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
d8984f... November 2, 2018, 14:44 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
3cbbd6... October 1, 2018, 09:59 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
9e7c37... October 1, 2018, 09:57 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
c7e6b5... September 18, 2018, 08:57 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
059ee0... September 18, 2018, 08:54 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
393fca... September 6, 2018, 12:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
b28eed... September 6, 2018, 12:41 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
a75437... August 9, 2018, 08:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
665155... August 9, 2018, 08:02 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
deecaf... July 17, 2018, 14:00 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
f87874... July 17, 2018, 13:59 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
bf23d7... July 4, 2018, 09:22 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
cd51ab... July 4, 2018, 09:21 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
29dfa4... June 26, 2018, 08:39 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
bcbb0f... June 26, 2018, 08:39 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
45fe16... June 11, 2018, 09:40 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
66062f... June 11, 2018, 09:38 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
022ba6... April 5, 2018, 11:33 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
965f4e... April 5, 2018, 11:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
85c082... March 23, 2018, 14:52 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
7b7031... March 23, 2018, 14:52 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
2d0e11... March 23, 2018, 14:50 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
57dc72... March 2, 2018, 12:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
0d3a3d... March 2, 2018, 09:16 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
99c010... February 1, 2018, 13:31 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
8ad1ae... February 1, 2018, 13:30 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
316e61... February 1, 2018, 13:20 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
facdcc... February 1, 2018, 13:19 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
1fd302... January 18, 2018, 09:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
9c6981... January 18, 2018, 09:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
9739b0... January 9, 2018, 12:32 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
64a150... January 9, 2018, 12:31 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
c563b6... December 11, 2017, 09:18 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
84a701... December 11, 2017, 09:17 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
e37d1e... November 2, 2017, 13:06 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
0840f0... November 2, 2017, 13:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
0ba3f2... October 27, 2017, 10:51 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
4ad54f... October 27, 2017, 09:01 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
79d985... October 27, 2017, 08:52 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
f737e7... October 17, 2017, 13:42 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
37d4ce... October 17, 2017, 13:40 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
8effc6... September 22, 2017, 09:26 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
c91417... September 22, 2017, 09:24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
27955c... September 8, 2017, 14:33 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
b23464... September 8, 2017, 14:32 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
3187fe... August 1, 2017, 08:25 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
5ae91e... August 1, 2017, 08:24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
cfe826... July 24, 2017, 15:45 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
d0a342... July 24, 2017, 15:44 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
1e6fd8... July 3, 2017, 13:15 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
740755... July 3, 2017, 13:12 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
577d66... May 2, 2017, 13:17 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
be8b89... May 2, 2017, 13:14 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
80b7b1... March 27, 2017, 13:14 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
7f707d... March 27, 2017, 13:12 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
01add7... March 27, 2017, 13:11 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
dbeeda... March 17, 2017, 09:00 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
73eec9... March 17, 2017, 08:10 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
6b5954... March 3, 2017, 13:12 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
038eac... March 3, 2017, 13:12 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
9995ef... February 10, 2017, 07:17 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
816693... February 10, 2017, 07:16 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
32ac6e... February 10, 2017, 07:14 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
0ccf98... February 10, 2017, 07:13 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
fa9f6d... February 10, 2017, 07:13 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
62499d... February 10, 2017, 07:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
cc94a5... February 10, 2017, 07:06 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
35b47a... February 10, 2017, 06:52 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
4f75ee... February 10, 2017, 06:50 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
d6faf2... February 10, 2017, 06:49 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
8cdaf4... February 10, 2017, 06:48 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
97561f... February 10, 2017, 06:46 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
374858... January 19, 2017, 06:51 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
ffc896... January 13, 2017, 11:24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
282e3c... January 11, 2017, 12:30 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
d8956a... January 11, 2017, 12:29 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
6f480a... January 11, 2017, 12:29 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
940336... January 11, 2017, 12:27 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
11e102... November 11, 2016, 13:54 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
11529b... November 11, 2016, 13:53 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
a079f7... October 5, 2016, 13:17 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
1959ee... October 5, 2016, 13:16 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
4bf9ab... September 23, 2016, 10:25 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
c39be9... September 23, 2016, 10:25 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
ae0b1d... September 14, 2016, 09:22 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
ef1626... September 14, 2016, 09:21 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
b174d0... August 24, 2016, 12:52 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
c27a62... August 24, 2016, 12:51 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
9872a5... August 10, 2016, 14:06 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
d830fb... August 10, 2016, 14:04 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
3ed51c... July 27, 2016, 11:58 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
c4751c... July 27, 2016, 11:58 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
b233de... July 15, 2016, 14:59 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
51b20a... July 15, 2016, 14:58 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
f15447... June 17, 2016, 08:37 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
cfd092... June 17, 2016, 08:36 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
158d4f... June 17, 2016, 08:35 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
4506d8... June 17, 2016, 08:35 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
ecb9ef... June 17, 2016, 08:24 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
d4c0c1... June 17, 2016, 08:16 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
e36f56... June 6, 2016, 15:25 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
aa1154... June 6, 2016, 14:28 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
8c0ce9... June 3, 2016, 13:16 Silvia Horváthová2
2b2bc9... June 2, 2016, 15:43 Silvia Horváthová2
c9b1dc... June 2, 2016, 15:43 Silvia Horváthová2
2d7cac... June 2, 2016, 15:41 Silvia Horváthová2 REST API: Zmazať balík: upvs-integracie-stav
5e07fc... June 2, 2016, 15:40 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
9febf8... June 2, 2016, 15:40 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
5edde7... June 2, 2016, 09:30 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
b04404... June 2, 2016, 07:17 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
4785eb... June 2, 2016, 07:16 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
e3df0e... May 27, 2016, 14:23 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
ee48b5... May 27, 2016, 13:21 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
02d0b3... May 27, 2016, 13:20 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
b40219... May 26, 2016, 14:52 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav
60e473... December 30, 2015, 15:45 migration-tool REST API: Vytvor objekt upvs-integracie-stav