History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
541f83... August 10, 2018, 08:34 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca REST API: Aktualizovať objekt http-www-ruvzca-sk-sites-default-files-dokumenty-ostatne-portaldata-reg-pot-2018-xml
974f86... August 10, 2018, 08:33 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca REST API: Aktualizovať objekt http-www-ruvzca-sk-sites-default-files-dokumenty-ostatne-portaldata-reg-pot-2018-xml
18dbca... August 10, 2018, 08:29 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca