History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
df1e05... April 28, 2017, 09:34 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-potraviny-pokrmy-2007-2016
e3d890... April 28, 2017, 09:33 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-potraviny-pokrmy-2007-2016
839707... April 28, 2017, 09:30 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica