History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
f63eec... December 10, 2018, 14:23 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-plodin
ead559... December 10, 2018, 14:23 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-plodin
cbd58b... December 10, 2018, 14:22 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave