History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
0cefaa... March 7, 2018, 12:52 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
92f889... October 23, 2017, 12:01 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
41650c... December 30, 2015, 15:24 migration-tool REST API: Vytvor objekt prijmy-verejnej-vysokej-skoly-vvs-zo-strukturalnych-fondov-eu