History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
0e43a3... November 28, 2018, 15:12 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra REST API: Aktualizovať objekt zoznam-objednavok
993d28... November 28, 2018, 15:10 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra REST API: Aktualizovať objekt zoznam-objednavok
418644... November 23, 2018, 12:01 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra REST API: Aktualizovať objekt zoznam-objednavok
4e1728... November 23, 2018, 12:01 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra
cd8a2e... November 23, 2018, 11:55 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra REST API: Aktualizovať objekt zoznam-objednavok
09ddfd... November 23, 2018, 11:55 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra REST API: Aktualizovať objekt zoznam-objednavok
10de72... November 23, 2018, 11:50 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra